Nieuw boekje over Aanhoudende Lichamelijke Klachten

Geschreven en ontworpen door:

Daniëlle van Beusekom, Femke van Moorsel, Lisette Meijer, Nicole Stoopen, Niels Klijn


“Hoe leg je in Jip-en-Janneke-taal uit wat ALK betekent?" Deze vraag stelden wij onszelf twee jaar geleden toen we met elkaar aan tafel zaten.

 

Als fysio - en ergotherapeuten zien we regelmatig mensen die Aanhoudende Lichamelijke Klachten ervaren. Het is lastig om dit in eenvoudige taal uit te leggen, terwijl begrip van het klachtenbeeld enorm helpend is voor de cliënt. Dat geeft duidelijkheid en rust.

Hoe pakken we dit normaal gesproken aan? Tijdens het gesprek proberen we een inschatting te maken van het begripsniveau van de cliënt. Maar kunnen we dat niveau wel goed inschatten? Een op de vijf Nederlanders is namelijk laaggeletterd. Juist deze groep heeft vaker met Aanhoudende Lichamelijke Klachten te maken. Ze worden overladen met moeilijke medische termen en ingewikkelde uitleg, waardoor ze niet goed begrijpen wat er precies met hun lichaam aan de hand is.


Vanuit deze ervaringen ontstond het idee om een boekje te maken over ALK voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Hierin wordt gebruik gemaakt van beeldtaal: duidelijke afbeeldingen met korte, eenvoudige uitleg. Belangrijke begrippen, zoals sensitisatie en belasting-belastbaarheid worden visueel uitgelegd. Het mooie van beeldtaal is dat iedereen die begrijpt. Steeds meer mensen zijn visueel ingesteld.


Het boekje is allereerst een houvast voor de mensen die zelf lichamelijke klachten ervaren, en voor de mensen in hun omgeving. Zo kunnen ze hun eigen klachten of die van hun naasten beter begrijpen. Elkaar visueel uitleggen wat ze ervaren, nodig hebben en hoe ze de ander kunnen helpen. Ten tweede geeft het boekje zorgverleners, die cliënten met ALK begeleiden, een mooie leidraad voor uitleg zonder ingewikkelde termen. Dat is niet zo gemakkelijk als het lijkt. Het is een waardevolle kwaliteit die je zelf kan trainen.


Informatie over lichamelijke klachten moet voor iedereen, ongeacht het lees- of schrijf niveau, toegankelijk en begrijpelijk zijn. Met dit nieuwe boekje dragen we hieraan bij. We merken dat cliënten getriggerd worden om er meer van te willen weten, als de basis-uitleg duidelijk is. Het is een mooie opstap voor meer inzicht en begrip. Samen maken we de samenleving bewuster en gezonder. Tijdens onze behandelingen hebben we al ervaren dat het erg prettig is om op deze manier uitleg te kunnen geven.


Het boekje is als paperback én Ebook te koop.


Geschreven en ontworpen door:

Daniëlle van Beusekom, Femke van Moorsel, Lisette Meijer, Nicole Stoopen, Niels Klijn